Sân vườn đơn giản với lối đi bằng đá ở giữa, xung quanh được rải sỏi hoặc trồng cỏ nhung.

Cây được trồng ven tường theo từng bụi tạo nên một sự tự nhiên như một khu rừng nhỏ.

Sản Phẩm Liên Quan